اخبار

(آرشیو نویسنده SuperUser Account)

01
شفاف سازی روند اجرایی دوره
با توجه به رواج شایعاتی که ناشی از عدم آگاهی و یا اطلاعات ناقص برخی از فراگیران در خصوص کم و کیف دوره آموزشی کمک پرستاری بوده، لذا ارائه موارد ذیل با ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان