اخبار

24

توضيح 1: فردي كه نمره آزمون آنلاين ايشان بالاتر از 54 از 90 (60 از 100) باشد، قبول خواهد شد.

توضيح 2: در صورتي‌كه فردي نمره آزمون آنلاين ايشان كمتراز 54 باشد، ميانگين نمره صفر لحاظ خواهد شد.

توضيح 3: كساني كه در آزمون اول مردود شده‌اند، مي‌توانند از فرصت آزمون مجدد با واريز مبلغ 300.000 ريال به واحد مجري استفاده نمايند.

توضيح 4: استفاده از فرصت آزمون مجدد فقط و فقط براي يكبار امكانپذير است و در غيراينصورت فراگير از دوره حذف خواهد شد.

توضيح 5: لازم به ذكر است نمره قبولي فراگيران در آزمون مجدد 50 است.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان